Återvinnig metal

Stål


Smältnig: 1392•c
Användnig: knivar, tändstål, stålstomme, fackvärk, traverskranbana, stålbyggnad, zippotändare.
Återvinnig: 90%

Write a comment

Comments: 0